• sahypa_banner

Alniko Magnet

Alnico Hemişelik Manget Seýrek Earther Magneti

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Alnico Magnet, Alýumin, Nikel, Kobalt, Demir we beýleki yz metal elementleriniň garyndy magnitidir, bu irki döwürde ösen hemişelik magnit materiallarynyň ilkinji nesli.

Alnico Hemişelik Magnit materiallary ýokary Br (1.5T çenli) we pes temperatura koeffisiýenti, durnukly magnit, ýokary temperatura garşylygy, çyglylyga we okislenme garşylygy artykmaçlygyna eýe.Temperatura koeffisiýenti -0.02% / is bolanda, iň ýokary iş temperaturasy 550 can ýetip biler.Adetmezçiligi, mejburylygyň gaty pes bolmagy we demagnetizasiýa egrisiniň çyzykly däldigi.Şonuň üçin “Alnico” magnitleri aňsatlyk bilen magnitlenen hem bolsa, demagnetizasiýa etmek hem aňsat.

Önümçilik prosesine görä, Sintered Alnico we Cast Alnico-a bölünip bilner.Önümiň görnüşi esasan tegelek we inedördül.Döküm prosesi dürli ululykda we şekilde gaýtadan işlenip bilner;

Döküm prosesi bilen deňeşdirilende, süzülen önüm kiçi göwrümli önümler bilen çäklenýär.Süzülen boş ýerleriň ölçegli çydamlylygy, guýulýan önümiňkiden has gowudyr, magnit häsiýetleri bolsa guýma önüminden birneme pesdir.

Alnico häzirki wagtda magnetoelektrik gurallarynda, elektromagnit akym ölçeg enjamlarynda, relýelerde, okuw gurallarynda, elektrik gitara alýanlarda, mikrofonlarda, datçiklerde, tolkun turbalarynda, sygyr magnitlerinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY WE DÖWRÜ

Haryt maglumatlary

Egrilik

KAST ALNIKO-nyň MAGNETIK MÜMKIN PARAMETERLERI

Baha

ABŞ standarty

Br

Hcb

(BH) iň ýokary

Tc

Tw

TCα (Br)

TCα (Hcj)

mT / Gs

kA / m / Oe

kJ / m3 / MGOe

% / ℃

% / ℃

Adaty baha

Adaty baha

Adaty baha

Adaty baha

Adaty baha

Adaty baha

Adaty baha

LN10

ALNICO3

600/6000

40/500

10 / 1.25

750

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG10

600/6000

44/550

10 / 1.25

750

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG12

ALNICO2

700/7000

44/550

12 / 1.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG13

680/6800

48/600

13 / 1.63

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG16

ALNICO4

800/8000

48/600

16 / 2.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG18

900/9000

48/600

18 / 2.25

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG37

ALNICO5

1200/12000

48/600

37 / 4.63

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG40

1230/12300

48/600

40 / 5.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG44

1250/12500

52/650

44 / 5.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG48

ALNICO5DG

1280/12800

56/700

48 / 6.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG52

1300/13000

56/700

52 / 6.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG56

ALNICO5-7

1300/13000

58/720

56 / 7.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNG60

1330/13300

60/750

60 / 7.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT28

ALNICO6

1000/10000

56/700

28 / 3.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT30

1100/11000

56/700

30 / 3.75

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT18

ALNICO8

580/5800

80/1000

18 / 2.25

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT32

800/8000

100/1250

32 / 4.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT38

800/8000

110/1380

38 / 4.75

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT44

850/8500

115/1450

44 / 5.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT48

ALNICO8HE

900/9000

120/1500

48 / 6.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT60

ALNICO9

900/9000

110/1380

60 / 7.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT72

1050/10500

112/1400

72 / 9.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT80

1080/10800

120/1500

80 / 10.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT88

1100/11000

115/1450

88 / 11.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT96

1150/11500

118/1480

96 / 12.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT36J

ALNICO8HC

700/7000

140/1750

36 / 4.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT48J

800/8000

145/1820

48 / 6.00

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

LNGT52J

850/8500

140/1750

52 / 6.50

800 ~ 850

550

-0.02

-0.03 ~ -0.07

Bellik: Kýuri temperaturasy we temperatura koeffisiýenti diňe kazyýet ölçegi hökmünde däl-de, diňe salgylanma hökmünde ulanylýar.Müşderileriň aýratyn talaplary bar, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

ÖNÜM KESELI

alniko bar magnitleri
alniko
seýrek ýer magnitleri
satyn alyp boljak iň güýçli magnit
hemişelik magnit
alniko 5
gaty güýçli magnitler
alniko 5 magnit

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň