• page_banner

Motor magnit rotory

Motor magnit rotorynyň klassifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Seýrek ýer hemişelik magnit hereketlendirijisi, 1970-nji ýyllaryň başynda başlanan hemişelik magnit hereketlendirijisiniň täze görnüşidir.Seýrek ýeriň hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýe.Ulanylyşy awiasiýa, howa giňişligi, milli goranmak, enjam öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuş we beýleki ugurlary öz içine alýar.

Esasan hemişelik magnit hereketlendirijiler ulgamynda magnit komponentlerini öndürýäris, esasanam her dürli kiçi we orta hemişelik magnit hereketlendirijilerine gabat gelip bilýän NdFeb hemişelik magnit hereketlendiriji enjamlary.Mundan başga-da, elektromagnit eddy toguň magnitdäki zeperini azaltmak üçin birnäçe bölek magnit ýasadyk.

Talap boýunça öňünden gurlan magnit böleklerini ýelimlenen hemişelik magnitler we metal jisimler bilen üpjün edýäris.Bizde häzirki zaman magnit gurnama liniýalary we CNC tornalary, içerki üweýji maşynlar, ýerüsti ýylmaýjy maşynlar, üweýji maşynlar we ş.m. ýaly häzirki zaman synag tehnologiýasy we berk hil dolandyryş ulgamy sizi ýokary hilli önümler bilen üpjün edip biljekdigimizi üpjün edýär.Inçe işlemek üçin doly motor bölekleri ýa-da magnit birikdirmeler bilen üpjün ederis.

1. Material

Magnit: neodimium magnit

Esasy komponentler: 20 # polat, martensit poslamaýan polat

2. artykmaçlyklary

1) Magnit tork hereketlendirijisi, arassa we täsirli

2) Uly geçiriş momenti we kiçi göwrüm

3) Durnukly öndürijilik, özüne çekiji zat ýok, uzak ömri

4) Goýmalar: hemişelik magnit hereketlendirijisi, çotgasyz DC motor, hemişelik magnit sinhron motor, DC motor we ş.m.

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

Motorlar üçin baglanan NdFeB magnit rotorlary

Tekiz magnit rotorly gurnama

Highokary takyklykly magnitli podşipnikler

Pes tizlikli NdFeb magnit rotory

Magnit rotor

Mil bilen magneto rotor

Hemişelik magnitli motor rotory

Disk motorynyň magnit rotory


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň