• sahypa_banner

Motor magnit rotory

Motor magnit rotorynyň klassifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Seýrek ýer hemişelik magnit hereketlendirijisi, 1970-nji ýyllaryň başynda başlanan hemişelik magnit hereketlendirijisiniň täze görnüşidir.Seýrek ýerdäki hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýedir.Ulanylyşy awiasiýa, aerokosmos, milli goranmak, enjam öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuş we beýleki ugurlary öz içine alýar.

Esasan hemişelik magnit hereketlendirijileri ulgamynda magnit komponentlerini öndürýäris, esasanam NdFeb hemişelik magnit hereketlendirijileri, her dürli kiçi we orta hemişelik magnit hereketlendirijilerine gabat gelip bilýär.Mundan başga-da, elektromagnit eddy toguň magnitdäki zeperini azaltmak üçin birnäçe bölek magnit ýasadyk.

Talap boýunça öňünden gurlan magneto böleklerini ýelimlenen hemişelik magnitler we metal jisimler bilen üpjün edýäris.Bizde häzirki zaman magnit gurnama liniýalary we CNC tornalary, içerki üweýji maşynlar, ýerüsti ýylmaýjy maşynlar, üweýji maşynlar we ş.m. ýaly häzirki zaman synag tehnologiýasy we berk hil dolandyryş ulgamy sizi ýokary hilli önümler bilen üpjün edip biljekdigimizi üpjün edýär.Inçe işlemek üçin size doly motor bölekleri ýa-da magnit birikdirmeler bilen üpjün ederis.

1. Material

Magnit: neodimiý magnit

Esasy komponentler: 20 # polat, martensit poslamaýan polat

2. artykmaçlyklary

1) Magnit tork hereketlendirijisi, arassa we täsirli

2) Uly geçiriş momenti we kiçi göwrüm

3) Durnukly öndürijilik, özüne çekiji zat ýok, uzak ömri

4) Goýmalar: hemişelik magnit hereketlendirijisi, çotgasyz DC hereketlendirijisi, hemişelik magnit sinhron motor, DC motor we ş.m.

ÖNÜM KESELI

Motorlar üçin baglanan NdFeB magnit rotorlary

Tekiz magnit rotorly gurnama

Highokary takyklaşdyrylan magnitli podşipnikler

Pes tizlikli NdFeb magnit rotory

Magnit rotor

Magneto rotor

Hemişelik magnit motor rotory

Disk motorynyň magnit rotory


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň