• page_banner

Custöriteleşdirilen magnitler

“Sinfeng Magnit” dürli görnüşli magnitleri sazlap bilýär

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Müşderileriň aýratyn we aýratyn talaplaryna laýyklykda, seýrek ýer magnitleriniň ýeke-täk dizaýnyny we markasyny saýlamagy üpjün edýäris.

Seýrek ýeriň hemişelik magnitiniň magnit häsiýetlerinden (ýerüsti magnit, akym / magnit pursaty, temperatura garşylygy), mehaniki häsiýetler, şeýle hem fiziki we himiki aýratynlyklar, magnitleriň üstki örtük aýratynlyklary we ýelimleýji häsiýetleri we şuňa meňzeş ýumşak magnit materiallary, biz iň tygşytly magnit çözgütleri bilen üpjün edýär.

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

Bar magnit

Sygyr magnit

Halbach massiw


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň