• page_banner

Sapak bilen neodymium magnit

Threadüplükli neodymiun magnitiniň dürli görnüşleri

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Magnit gurnama magnit erginlerini we magnit däl materiallary öz içine alýar.Magnit erginleri şeýle bir berkdir welin, hatda ýönekeý aýratynlyklary hem garyndylara girizmek kyn.Gurmak we ulanmak aýratyn aýratynlyklary, adatça gabyk ýa-da magnit zynjyr elementlerini emele getirýän magnit däl materiallara aňsatlyk bilen girizilýär.Magnit däl element, şeýle hem döwük magnit materialynyň mehaniki stresini güýçlendirer we magnit garyndysynyň umumy magnit güýjüni ýokarlandyrar.

Magnit ýygnanyşygy, adatça, magnitlerden has ýokary magnit güýjüne eýe, sebäbi komponentiň akym geçiriji elementi (polat) adatça magnit zynjyrynyň aýrylmaz bölegidir.Magnit induksiýany ulanmak bilen, bu elementler komponentiň magnit meýdanyny güýçlendirer we ony gyzyklanma meýdanyna gönükdirer.Magnit komponentleri iş bölegi bilen göni aragatnaşykda ulanylanda bu usul iň oňat işleýär.Kiçijik boşluk hem magnit güýjüne uly täsir edip biler.Bu boşluklar hakyky howa boşluklary ýa-da komponenti iş böleginden aýyrýan islendik örtük ýa-da galyndy bolup biler.

Önümiň ady: Neodimiý magnitli sapak

Material: NdFeb magnit, 20 # polat

Örtük: passiwasiýa we fosfat, Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, CR3 + Zn, Galaýy, altyn, kümüş, epoksi rezin, teflon we ş.m.

Magnitleşme ugry: radial magnitleşme, eksenel magnitizasiýa we ş.m.

Bahasy: N35-N52 (MHSHUHEHA)

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Maksady: Senagat goşundylary

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

Bürünç kompozit neodimiý magnit silindrli gurnama

Uly halka magnitli gurnama

Diwara çykýan robot üçin magnitli hereketlendiriji tigir

Magnit armatura bölekleri

Daşarky sapakly neodimium magnit ýygnagy

Içerki sapakly neodimium magnit ýygnagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň