• sahypa_banner

Nodimiý magnit

Threadüplükli neodymiun magnitiniň dürli görnüşleri

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Magnit gurnama magnit erginlerini we magnit däl materiallary öz içine alýar.Magnit erginleri şeýle bir berkdir welin, hatda ýönekeý aýratynlyklary hem garyndylara girizmek kyn.Gurnama we amaly aýratynlyklar, adatça gabyk ýa-da magnit zynjyr elementlerini emele getirýän magnit däl materiallara aňsatlyk bilen girizilýär.Magnit däl element, döwülen magnit materialynyň mehaniki stresini hem güýçlendirer we magnit garyndysynyň umumy magnit güýjüni ýokarlandyrar.

Magnit ýygnamak, adatça, umumy magnitlerden has ýokary magnit güýjüne eýe, sebäbi komponentiň akym geçiriji elementi (polat) adatça magnit zynjyrynyň aýrylmaz bölegidir.Magnit induksiýany ulanmak bilen, bu elementler komponentiň magnit meýdanyny ösdürer we ony gyzyklandyrýan ýere gönükdirer.Magnit komponentleri iş bölegi bilen göni aragatnaşykda ulanylanda bu usul iň oňat işleýär.Kiçijik boşluk hem magnit güýjüne uly täsir edip biler.Bu boşluklar hakyky howa boşluklary ýa-da komponenti iş böleginden aýyrýan islendik örtük ýa-da galyndy bolup biler.

Önümiň ady: Neodimiý magnitli sapak

Material: NdFeb magnit, 20 # polat

Örtük: passiwasiýa we fosfat, Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, CR3 + Zn, Galaýy, altyn, kümüş, epoksi rezin, teflon we ş.m.

Magnitleşme ugry: radial magnitleşme, eksenel magnitizasiýa we ş.m.

Bahasy: N35-N52 (MHSHUHEHA)

Ölçegi: Custöriteleşdirilen

Maksady: Senagat goşundylary

ÖNÜM KESELI

Bürünç kompozit neodimiý magnit silindrli gurnama

Uly halka magnitli gurnama

Diwara çykýan robot üçin magnit hereketlendiriji tigir

Magnit armatura bölekleri

Daşarky sapakly neodim magnit ýygnagy

Içerki sapakly neodium magnit ýygnagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň