• sahypa_banner

Kauçuk Magnit

Kauçuk Magnit Güýçli Hemişelik Magnit

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Rezin Magnit birleşdirilen material hökmünde ferrit poroşokyny rezin bilen garyşdyryp, ekstruziýa ýa-da togalanmak arkaly gutarýar.

Kauçuk Magnitiň özi ýokary çeýe bolup, ýörite görnüşli we inçe diwarly önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.Taýýar ýa-da ýarym taýýar önüm belli bir zerurlyga görä kesilip, gysylyp, kesilip ýa-da laminirlenip bilner.Yzygiderlilikde we takyklykda ýokarydyr.Täsir garşylygynda gowy öndürijilik ony döwüp bolmaýar.Demagnetizasiýa we poslama gowy garşylyk görkezýär.

Pes dykyzlygyny göz öňünde tutup, enjamyň ýa-da maşynyň agramyny azaltmakda peýdalydyr.Doly radial gönükdirilen magnit öndürmek üçin ulanylyp bilner;PVC, PP sintetiki kagyz we iki taraply lenta we ş.m. bilen örtülen;we dürli önüm öndürmek.Bol çeşme ony arzanlaşdyrýar.

Kauçuk magnitleriň iki esasy görnüşi bar, izotrop we anizotrop.Izotrop rezin magnit magnit häsiýetinde gowşak.Şeýle-de bolsa, Anisotrop rezin magnit magnit häsiýetinde güýçlidir.

Ownuk takyk hereketlendirijilerde, holodilnik gapy möhüri, magnit öwretmek, üznüksiz elektrik wyklýuçateli, mahabat bezegi, datçikler, gurallar we metr, oýunjaklar, simsiz aragatnaşyk, saglygy goraýyş we dürli elektron enjamlarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

ÖNÜM KESELI

hemişelik magnit
rezin holodilnik magnitleri
çeýe rezin magnit
rezin örtükli gaz magnit
rezin magnit
güýçli magnit zolaklary
güýçli magnitler
super magnit

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň