• page_banner

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Hangzhou Sinfeng Magnit Materials Ltd., Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde ýerleşýän 2000-nji ýylda esaslandyryldy.Hemişelik magnit materiallaryny gözlemekde, öndürmekde, ulanmakda we ösdürmekde ýöriteleşen täze ýokary tehnologiýaly kärhana.Esasy işimiz: NdFeb magnitleri;SmCo magnitleri;Alniko magnitleri;Keramika (Ferrit magnitleri);Kauçuk magnitler we Magnit Assambleýasy.Önümçilik tehnologiýamyz içerki öňdebaryjy we halkara ösen derejededir.20-den gowrak adatdan daşary ýyl bizi iň uly önümçilik masştaby we hemişelik magnit pudagynda iň doly hemişelik magnit önümleri bolan kärhanalaryň birine öwürýär.

“Sinfeng Magnet” 300-den gowrak işgär we 5000 tonna kuwwatlylygy 30,000 inedördül metre barabardyr.Kompaniýada önümleriň hilini üpjün etmek üçin iň giňişleýin synag laboratoriýasy we çylşyrymly synag enjamlary bar.ISO9001: 2001 we TS16949: 2009 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.Güýçli Ylmy-barlag toparymyz we ajaýyp gözleg-agtaryş ukybymyz birnäçe milli patent almaga mümkinçilik berýär.

Önümlerimiz Motor, Elektroakustiki, Awtoulag, Gural, Aragatnaşyk, Öý goşundylary, Lukmançylyk Enjamy, Windel güýji, Aerokosmos we beýleki ýokary tehnologiýaly we geljekki Energetika meýdanlarynda giňden ulanylýar.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Hindistan we beýleki ýurtlar we sebitler.

IŞ BILEN FILOSOFI .A

Döredileli bäri, Xinfeng Magnet ýokary başlangyç nokadyna esaslanyp, ýokary hilli ösüşe ygrarly, önümiň hiliniň, ylymyň we tehnologiýanyň doly birleşmegine uly ähmiýet berýän "Girew köp" düşünjesine hemişe eýerýär. adam resurslary.20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda magnit materiallary pudagyna, üznüksiz gowulaşmaga, üznüksiz täzelige, başga bir pudak görkezijisini etmek üçin üns beriň!

Logotipiň manysy

212

1. Sinfengiň adyndan “X” --- “Bütewilik, ynam” manysyny berýär.Müşderiniň ynamyna mynasyp kärhananyň bitewiligini ýerine ýetiriň.

2. Iki adaty magnit nyşanynyň adyndan, “Sinfeng Magnet” -iň hytaýly “Magnit” öndürmek üçin 20 ýyl asyl ideýa ünsi jemleýändigini aňladýar.

3. Gyzyl we gök adamlaryň şekili, gyzyl müşderileri, gök bolsa Xinfeng-i aňladýar, ýagny Sinfeng müşderiler bilen çuňňur aragatnaşyk saklaýar, hemişe müşderiler bilen bilelikde.

4. "Meşhur", "Tapawutly", "Uly" we beýleki giňeldilen manylary aňladýan gadymy hytaý üçburçlygynyň modelleri ýaly şekillendirilen, şeýle hem "Söz üçburç, meşhur üçburç, Uly kömek" manysyny berýär;Şeýle hem bu kompaniýanyň "Girew köp" düşünjesi, kärhana bütewilik bolmaly, önüm bol bolar, "Bütewilik" hem halkyň binýady, kärhananyň usulydyr.

“Hangzhou Sinfeng Magnet” ylym we tehnologiýany ösdürmek, ýokary derejeli we halkaralaşmak ugrunda öňdebaryjylygy we täzelikleri dowam etdirer.Müşderilerimize haýran galdyryjy önümleri döretmäge we magnit materiallary pudagynyň täze ösüşine ýolbaşçylyk etmäge synanyşyň.

SYITYASAT

Müşderilerimize iň amatly we bäsdeşlik bahasyndan iň ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys.Önümçilige we gözleg-barlag enjamlaryna köp serişde goýýarys we hödürleýän önümlerimiziň önümçilik ülňülerine laýyk gelýändigini we müşderiniň talaplaryndan has ýokarydygyny üpjün etmek üçin önümçiligiň her bir prosesine berk gözegçilik edýäris.

● ISO / TS-16949: 2009 ● ISO 9001: 2008 ● ISO 14001: 2004 ● ROHS ● REACH ● SGS

Magnit önümçiliginiň her bir prosesi üçin öňdebaryjy enjamlarymyz bar we önümiň öndürijiligini, hilini üpjün etmek we iň gowy gowşuryş wagtyny üpjün etmek üçin çig maldan başlap, önüme çenli ähli ädimlere gözegçilik edýäris.

GÖRNÜŞ POZI .ASY

Biz NIMTE-iň (Hytaý Ylymlar akademiýasy) strategiki hyzmatdaşymyz we "Sinterlenen NdFeb-iň pes disprosiumy bilen ýokary güýçlilik" gözlegine gatnaşýarys.

Hytaýyň 1-nji seýrek toprak magdançysy - CHINALCO bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk, bu seýrek toprak çig mallarymyz üçin berk howpsuzlyk kepilligini üpjün edýär.

Zhejiang uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk toparymyzdan 15 inersener bilen kärhana postdoktorlyk iş stansiýasy 2016-njy ýylda döredildi.Ylmy we tehnologiki innowasiýa ukyplaryny yzygiderli öňe sürmek we kärhananyň gözleg-agtaryş güýjüni baýlaşdyrmak.

ŞAHYRLAR WE SYIFASATLAR

Her şöhratyň aňyrsynda Sinfeng halkynyň tutanýerliligi bar

Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy a Howpsuz önümçilik bütewiligi kärhanasy 、 Hytaý reňkli metal senagaty ylym we tehnologiýa baýragy 、 ISO9001 、 IATF16949 、 ISO14004 、 ROSH 、 REACH

Welaýat ylym we tehnologiýa kärhanasy 、 Standartlaşdyrylan kärdeşler arkalaşygy 、 Üç derejeli howpsuzlyk önümçiligi onst Görkeziş kärhanasy 、 Howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrmak kärhanasy ……

brick-5066282_1920

ÖNÜMÇILIK PROSESI

212
1.Material Composition
212
2.Melting
212
3.Hydrogen Decrepitation
212
4.Power Preparation
212
5.Fully Automatic Pressing
212
6.Sintering
212
7.Blank Performance Testing
212
hdr
212
9.Chip Machining
212
10.Surface Treatment
212wqwqw12
11.Magnetization
212
13.Stock in