• sahypa_banner

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Hangzhou Sinfeng Magnit Materials Ltd., Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde ýerleşýän 2000-nji ýylda esaslandyryldy.Hemişelik magnit materiallaryny gözlemekde, öndürmekde, ulanmakda we ösdürmekde ýöriteleşen täze ýokary tehnologiýaly kärhana.Esasy işimiz: NdFeb magnitleri;SmCo magnitleri;Alniko magnitleri;Keramika (Ferrit magnitleri);Kauçuk magnitler we Magnit Assambleýasy.Önümçilik tehnologiýamyz içerki öňdebaryjy we halkara ösen derejededir.20 ýyldan gowrak adatdan daşary ýyl bizi iň uly önümçilik masştaby we hemişelik magnit pudagynda iň doly hemişelik magnit önümleri bolan kärhanalaryň birine öwürýär.

“Sinfeng Magnet” 30,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 300-den gowrak işgäri we ýyllyk 5000 tonna kuwwaty bar.Kompaniýada önümleriň hilini üpjün etmek üçin iň giňişleýin synag laboratoriýasy we çylşyrymly synag enjamlary bar.ISO9001: 2001 we TS16949: 2009 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdik.Güýçli Ylmy-barlag toparymyz we ajaýyp gözleg-barlag ukybymyz birnäçe milli patent almaga mümkinçilik berýär.

Önümlerimiz Motor, Elektroakustiki, Awtoulag, Gural, Aragatnaşyk, Öý goşundylary, Lukmançylyk Enjamy, Windel güýji, Aerokosmos we beýleki ýokary tehnologiýaly we geljekki Energetika meýdanlarynda giňden ulanylýar.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Hindistan we beýleki ýurtlar we sebitler.

BIZNES FILOSOFI .ASY

Döredileli bäri, Sinfeng Magnet ýokary başlangyç nokadyna esaslanýan, ýokary derejeli ösüşe ygrarly, önümiň hiliniň, ylymyň we tehnologiýanyň doly birleşmegine uly ähmiýet berýän we "Girew köp" düşünjesine eýerýär. adam resurslary.20 ýyldan gowrak wagt magnit materiallary pudagyna, üznüksiz gowulaşmaga, üznüksiz täzelige, diňe başga bir pudak görkezijisini etmek üçin üns beriň!

Logotipiň manysy

212

1. Sinfengiň “X” adyndan, “Bütewilik, ynam” manysyny berýär.Müşderiniň ynamyna mynasyp kärhananyň bitewiligini ýerine ýetiriň.

2. Iki adaty magnit nyşanynyň adyndan, Sinfeng Magnet 20 ýyl asyl ideýa ünsi jemleýär, diňe gowy hytaý “Magnit” öndürmek üçin.

3. Gyzyl we gök adamlaryň şekili, gyzyl müşderileri, gök Sinfeng-i aňladýar, Sinfeng müşderiler bilen hemişe aragatnaşyk saklaýar, müşderiler bilen hemişe aragatnaşyk saklaýar.

4. "Meşhur", "Tapawutly", "Uly" we beýleki giň manylary aňladýan gadymy hytaý üçburçlygynyň modelleri ýaly şekillendirilen, şeýle hem "Söz üçburç, meşhur üçburç, Uly kömek" manysyny berýär;Şeýle hem bu kompaniýanyň "Girew köp" düşünjesi, kärhana bütewilik bolmaly, önüm bol bolar, "Bütewilik" hem halkyň binýady, kärhananyň usulydyr.

Hangzhou Sinfeng Magnet ylym we tehnologiýany ösdürmek, ýokary derejeli we halkaralaşmak ugrunda öňdebaryjy we täzelikçi bolmagyny dowam etdirer.Müşderilerimize haýran galdyryjy önümleri döretmäge we magnit materiallary pudagynyň täze ösüşine ýolbaşçylyk etmäge synanyşyň.

SYITYASAT

Müşderilerimize iň amatly we bäsdeşlik bahasy bilen iň ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys.Önümçilige we gözleg-barlag enjamlaryna köp serişde goýýarys we hödürleýän önümlerimiziň önümçilik ülňülerine laýyk gelýändigini we müşderiniň talaplaryndan has ýokarydygyny üpjün etmek üçin her önümçilik prosesine berk gözegçilik edýäris.

● ISO / TS-16949: 2009 ● ISO 9001: 2008 ● ISO 14001: 2004 ● ROHS ● REACH ● SGS

Magnit önümçiliginiň her bir prosesi üçin öňdebaryjy enjamlarymyz bar we önümiň öndürijiligini, hilini üpjün etmek we iň oňat gowşuryş wagtyny üpjün etmek üçin çig maldan başlap, önüme çenli ähli ädimlere maglumat esasly gözegçilik edýäris.

LEOL

Biz NIMTE-iň (Hytaý Ylymlar akademiýasy) strategiki hyzmatdaşydyrys we "Sintirlenen NdFebiň pes disproziumy bilen ýokary güýçlilik" gözlegini amala aşyrýarys.

Hytaýyň seýrek toprak magdançysy - CHINALCO bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk, bu seýrek toprak çig mallarymyz üçin berk howpsuzlyk kepilligini üpjün edýär.

Zhejiang uniwersiteti bilen hyzmatdaş toparymyzdan 15 inersener bilen kärhana postdoktorlyk iş stansiýasy 2016-njy ýylda döredildi.Ylmy we tehnologiki innowasiýa ukyplaryny yzygiderli ösdürmek we kärhananyň gözleg-agtaryş güýjüni baýlaşdyrmak.

ŞAHYRLAR WE SYIFASATLAR

Her şöhratyň aňyrsynda Sinfeng halkynyň tutanýerliligi bar

Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy a Howpsuz önümçilik bütewiligi kärhanasy 、 Hytaý reňkli metal senagaty ylym we tehnologiýa baýragy 、 ISO9001 、 IATF16949 、 ISO14004 、 ROSH 、 REACH

Welaýat ylym we tehnologiýa kärhanasy 、 Standartlaşdyrylan kärdeşler arkalaşygy 、 Üç derejeli howpsuzlyk önümçiligi 、 Görkeziş kärhanasy 、 Howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrmak kärhanasy ……

kerpiç-5066282_1920

ÖNÜMÇILIK PROSESI

212
1. Maddy düzümi
212
2. Eritmek
212
3.Gidrogeniň peselmegi
212
4. Güýç taýýarlamak
212
5. Doly awtomatiki basmak
212
6.Sintering
212
7.Blank öndürijilik synagy
212
hdr
212
9.Çip maşynlary
212
10. faceerüsti bejermek
212wqwqw12
11.Magnetizasiýa
212
13. Giriş