• page_banner

Üstünlikleri

Durnukly çig mal üpjünçiligi

“Xinfeng Magnet”, içerki Mongoliýa Baotou Polat Seýrek Topary, Hytaý Minmetals Seýrek Earther Kompaniýasy we Hytaý Demirgazyk Seýrek Earther (Topar) ýokary tehnologiýa kompaniýasy ýaly seýrek duş gelýän çig mal kompaniýalary bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Bizde birinji derejeli durnukly çig mal üpjünçiligi bar.Lukmançylyk materialy gowy, şonuň üçin derman gowy.

Stable regular raw material 3
Stable regular raw material 1
Stable regular raw material 2

Ösen önümçilik bazasy enjamlary

Ilki bilen çig malyň önümçiliginden önümi gaýtadan işlemäge, soňra bolsa elektroplatirleme we magnitleşdiriş proseslerine çenli, Xinfeng Magnet birinji derejeli önümiň hilini üpjün etmek üçin pudakda iň ösen önümçilik enjamlaryny kabul etdi.

Gaty hil gözegçiligi

“Xinfeng Magnet” önümçilik we tehnologiýa gözlegleri we ösüşi üçin berk hil kepilligini üpjün edip, hemişelik magnit materiallaryny öz içine alýan synag taslamasy bilen pudagyň iň ösen synag laboratoriýasyny gurmaga maýa goýdy.Diňe barlagdan geçen önümler ammardan çykar.

ICP ELEMENTAL ANALYZER--ICP

ICP ELEMENTAL ANALIZER

THREE-COORDINATE MEASURING MACHINE(CMM)

ÜÇ KORDINAT ÖSÜŞ MASHINASY (CMM)

CARBON-SULFUR ANALYZER

KARBON-SULFUR ANALIZERI

Baý gözleg we dizaýn tejribesi

Kompaniýada 30-dan gowrak adamdan ybarat gözleg we milli oýlap tapyş patentleri we täze peýdaly patentler bar.Uniwersitetler we gözleg institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we meýilnamalary gowulandyrmak üçin köplenç müşderiler bilen usullary ara alyp maslahatlaşdy.

1 (1)
1 (2)
1 (3)

Netijeli hünär hyzmat topary

Sinfeng Magnit “Girew köp” düşünjesine eýerýär.Daşarky: Müşderileriň ileri tutulýan ugurlaryny talap edip, müşderiler üçin geňeşçiler we teklipler berýäris, müşderileri özüne çekýän önümleri döredýäris we müşderileriň bilelikde ösmegine kömek edýäris;Içerki: dürli bölümler jogapkärçiligi bilelikde paýlaşýarlar we jogapkärçiligi öz üstüne alýarlar we her bir şahs bilen guramany gazanmak üçin toparyň iş ruhuny görkezýärler.