• sahypa_banner

Üstünlikleri

Durnukly çig mal üpjünçiligi

“Xinfeng Magnet”, içerki Mongoliýa Baotou Polat Seýrek Topary, Hytaý Minmetals Seýrek Earther Kompaniýasy we Hytaý Demirgazyk Seýrek Earther (Topar) ýokary tehnologiýa kompaniýasy ýaly seýrek duş gelýän çig mal kompaniýalary bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Bizde birinji derejeli durnukly çig mal üpjünçiligi bar.Lukmançylyk materialy gowy, şonuň üçin derman gowy.

Durnuk yzygiderli çig mal 3
Durnuk yzygiderli çig mal 1
Durnukly çig mal 2

Ösen önümçilik bazasy enjamlary

Ilki bilen çig mal önümçiliginden başlap, önümleri gaýtadan işlemeklige, soňra bolsa elektroplatirlemek we magnitleşdirmek proseslerine çenli, Sinfeng Magnet birinji derejeli önümiň hilini üpjün etmek üçin pudakda iň ösen önümçilik enjamlaryny kabul etdi.

Gaty hil gözegçiligi

“Xinfeng Magnet” önümçilik we tehnologiýa gözlegleri we ösüşi üçin berk hil kepilligini üpjün edip, ähli tarapdan hemişelik magnit materiallaryny öz içine alýan synag taslamasy bilen pudagyň iň ösen synag laboratoriýasyny gurmaga maýa goýdy.Ammardan diňe barlagdan geçen önümler çykar.

ICP ELEMENTAL ANALIZER - ICP

ICP ELEMENTAL ANALIZER

ÜÇ KORDINAT ÖSÜŞ MASHINASY (CMM)

ÜÇ KORDINAT ÖSÜŞ MASHINASY (CMM)

KARBON-SULFUR ANALIZERI

KARBON-SULFUR ANALIZERI

Baý gözleg we dizaýn tejribesi

Kompaniýada 30-dan gowrak adamdan ybarat gözleg merkezi we milli oýlap tapyş patentleri we täze peýdaly patentler bar.Uniwersitetler we gözleg institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we meýilnamalary gowulandyrmak üçin köplenç müşderiler bilen usullary ara alyp maslahatlaşdy.

1 (1)
1 (2)
1 (3)

Netijeli hünär hyzmat topary

Sinfeng Magnit “Girew köp” düşünjesine eýerýär.Daşarky: Müşderileriň ileri tutulýan ugurlaryny talap edip, müşderiler üçin geňeşçiler we teklipler berýäris, müşderileri özüne çekýän önümleri döredýäris we müşderileriň bilelikde ösmegine kömek edýäris;Içerki: dürli bölümler jogapkärçiligi bilelikde paýlaşýarlar we jogapkärçilik çekýärler we her bir şahs bilen birleşige ýetmek üçin toparyň iş ruhuny görkezýärler.