• sahypa_banner

NdFeb magnitiniň ýokary temperatura demagnetizasiýa meselesiniň Sinfeng derňewi

Hangzhou Xinfeng Magnetic Materials Co., Ltd. hemişelik magnit materiallary arkaly gözleg, önümçilik, amaly we ösüş magnit materialy bilen meşgullanýan we NdFeb Magnets, SmCo Magnets, Alnico ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhanalardyr. Magnitler .....

NdFeb Magnets we SmCo Magnets köp sanly programmada ulanylýar.Bu hemişelik magnitleri görüp bilmersiňiz, ýöne olary her gün ulanýarsyňyz we bu magnit ýygnagynyň kömegine mätäçsiňiz.

NdFeb magnitiniň ýokary temperatura demagnetizasiýa meselesi bize mälim.NdFeb magnitiniň bahasynyň we öndürijiliginiň utgaşmagy, adaty magnitleri ulanmak we täze önüm goýmalaryny döretmek üçin meşhur saýlama edýär.Bar bolan güýjüň düýpgöter ýokarlanmagy, dizaýnyň köp bölegi üçin has kiçi magnit ulanmaga mümkinçilik berýän ýagdaýynda.

Highokary temperaturany gaýtadan işlemek proseduralarynda NdFeb magnit seresap bolmaly, sebäbi ýokary temperaturada NdFeb magnitini demagnetizasiýa etmek aňsat.NdFeb magnitiniň ýokary temperatura demagnetizasiýa meselesini siziň bilen öwreneris.NdFeb magnitinde neodiý demiriniň köp bolmagy sebäpli, oksidlenmek hem aňsat, şonuň üçin bu şertlere laýyk gelýän ähli örtükler NdFeb magnitiniň iş gurşawyna baglydyr.

Sazlama: Umuman, NdFeb magnitleri iki esasy sütün sanawyna bölünýär: disk we blok.

Täze silindre "disk" diýilýär we adatça silindriň diametri, magnit beýikliginden öň, adatça beýik silindriň diametri bilen bellenýär.Göni täze diýilýär, dürli galyňlygy saýlaýan gönüburçly ýa-da inedördül kesiş, seýrek toprak Samarium kobalt neodim bor (NdFeb) alternatiwadyr, sebäbi SmCo magnitleri NdFeb bilen deňeşdirilende has ýokary temperatura, poslama garşylyga çydap biler.SmCo NdFeb bilen deňeşdirilende, bazar bahasyna duýgurlyk has gymmat.SmCo kompýuter disk disklerinde, datçiklerde, syýahat tolkun turbalarynda, çyzykly herekete getirijilerde, hemra ulgamlarynda we käbir elektrik hereketlendirijilerinde ulanylýar.

NdFeb sitatasy, SmCo sitatasy Hangzhou Sinfeng Magnit Materials Co., Ltd. gözleýär.

neodimium magnit
güýçli magnit

Iş wagty: -20anwar-24-2022