• sahypa_banner

NdFeb Hemişelik Magnit Bilimi

NdFeb Hemişelik Magnit Bilimi

 • NdFeb magnitini gatygepleýjide ulanmak

  NdFeb magnitini gatygepleýjide ulanmak

  Neodymium Magnet, NdFeb Neodymium magnit diýlip hem tanalýar, neodim, demir we bor tarapyndan emele gelen tetragonal kristal ulgamdyr.Bu magnit, şol döwürdäki dünýädäki iň uly magnit SmCo Perman Magnets-den has köp magnit energiýasyna eýe boldy.Soň bolsa, poroşok metallurgiýasynyň üstünlikli ösüşi, Gener ...
  Koprak oka
 • Magnitleriň esasy parametrleriniň NdFeb hereketlendirijisiniň hereketlendirijisine täsiri

  Magnitleriň esasy parametrleriniň NdFeb hereketlendirijisiniň hereketlendirijisine täsiri

  NdFeb magnit her dürli hereketlendirijide has giňden ulanylýar.Bu gün, NdFeb-iň dürli parametrleriniň motor dizaýnyna tutýan orny we täsiri barada gürleşeris.1.NFeb Magnitlerinde galan BR-iň motor öndürijiligine täsiri: Ndfeb magnitleriniň galan BR bahasy näçe ýokary bolsa, şonça-da ýokary ...
  Koprak oka
 • Önümçilik prosesinde NdFeb magnitiniň tehniki talaplary

  Önümçilik prosesinde NdFeb magnitiniň tehniki talaplary

  Ndfeb Neodymium Magnet-iň himiki gorag tehnologiýasy, esasan, metal örtükleriň elektroplatirleme we elektroliz örtügini, keramiki örtükleriň öwrüliş filmini we organiki örtükleriň sepilmegi we elektroforezi öz içine alýar.Önümçilikde adatça metal prot taýýarlamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • NdFeb magnit önümleri baradaky bilimleri wagyz ediň

  NdFeb magnit önümleri baradaky bilimleri wagyz ediň

  Ndfeb Neodymium Magnet, häzirki wagtda ýokary söwda öndürijiligi bolan Magnitdir.Magneto diýlip atlandyrylýar we uly magnit energiýa önüminiň (BHmax) magnit häsiýetleri Ferritden 10 esse ýokarydyr.Özüniň mehaniki gaýtadan işleýşi hem gaty gowy.Operatin ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnitiň ýerüsti elektroplatasiýa tehnologiýasy

  Hemişelik magnitiň ýerüsti elektroplatasiýa tehnologiýasy

  NdFeb hemişelik magnit çig maly, nikel esasly superalloý, poslama görünmek gaty aňsat.Şonuň üçin ýerüsti bejergi geçirilende degişli taýýarlyk we örtük saýlanylmalydyr.Hasaplamazdan ozal, NdFeb hemişelik magnit çig maly bolmaly ...
  Koprak oka
 • NdFeb magnitleriniň aýratynlyklary we öndürijiligi

  NdFeb magnitleriniň aýratynlyklary we öndürijiligi

  Neodymium Super Magnitler, Neodiumdan, demirden we bordan (Nd2Fe14B) emele gelen tefoursquare kristallarydyr.Magnitiň energiýa önümi (BHmax) samarium kobalt magnitinden has uly.NdFeb magnitleri gaty diskler, jübi telefonlary, nauşnik ... ýaly elektron önümlerinde giňden ulanylýar.
  Koprak oka
 • NdFeb-iň ýokary temperatura demagnetizasiýasy üçin çözgüt

  NdFeb-iň ýokary temperatura demagnetizasiýasy üçin çözgüt

  Magnit barada birneme bilýän dostlar, NdFeb Neodymium Magnet-iň häzirki wagtda magnit material pudagynda ýokary öndürijilikli we tygşytly magnit önümleri hökmünde ykrar edilýändigini bilýärler.Techokary tehnologiýaly pudaklaryň köpüsi, milli goranmak milita ... ýaly dürli bölekleri ýasamak üçin bellediler.
  Koprak oka
 • NdFeb magnitleriniň akylly telefonda ulanylmagy

  NdFeb magnitleriniň akylly telefonda ulanylmagy

  Magnit material, has köp ýa-da az bilmeli, Neodymiun Super Magnets, SmCo hemişelik magnit materiallarydyr.Akylly telefonlar häzirki jemgyýetde gaty giňden ýaýrandyr.Hytaý dünýädäki iň uly akylly telefon öndürýän merkez we sarp ediş bazarydyr.NdFeb magnitleri ...
  Koprak oka
 • NdFeB hemişelik magnit, operasiýadan soňky kesilen ýaralary bejermek üçin ulanylýar

  NdFeB hemişelik magnit, operasiýadan soňky kesilen ýaralary bejermek üçin ulanylýar

  Geçen makalada Hangzhou Sinfeng Magnit Material Co., Ltd. lukmançylyk pudagynda NdFebiň hem ýagtylykda ulanylýandygyny, gemorroý wilkasyny, gemorroý ýok ​​etmek guşagyny bejerip biljekdigini aýtdy.Aslynda, diňe bir azajyk lukmançylyk täsiri ýok, çalt bejeriş pastasy üçin hem ulanylyp bilner, esasanam ...
  Koprak oka
 • NdFeb magnitiniň ýokary temperatura demagnetizasiýa meselesiniň Sinfeng derňewi

  NdFeb magnitiniň ýokary temperatura demagnetizasiýa meselesiniň Sinfeng derňewi

  Hangzhou Sinfeng Magnit Materials Co., Ltd., hemişelik magnit materiallary arkaly hemişelik magnit materiallary arkaly gözleg, önümçilik, amaly we ösüş magnit materialy bilen meşgullanýan ýokary hünärli kärhanalardyr ...
  Koprak oka
 • NdFeb hemişelik magnit üstü tehnologiýasyny bejermek

  NdFeb hemişelik magnit üstü tehnologiýasyny bejermek

  Radiasiýa gönükdirilen süzülen NdFeb magnit halkasynyň önümçilik prosesi aşakdaky ädimleri öz içine alýar: (1) inin model boşlugynyň gyrasyna aşaky basyş kellesi, ýokary basyş kellesi ýokary derejä çenli;(2) Magnit tozy boşluga ...
  Koprak oka
 • Sinfeng magnitiniň ýokary öndürijiligi NdFeb magnit öndürmek prosesi

  Sinfeng magnitiniň ýokary öndürijiligi NdFeb magnit öndürmek prosesi

  Xinfeng Magnet tarapyndan öndürilen ýokary öndürijilikli NdFeb magnitiniň önümçilik prosesi esasan şulary öz içine alýar: Sinfeng magnitiniň ýokary öndürijilikli Ndfeb magnit öndürmek prosesi esasan şulary öz içine alýar: çig malyň öňüni almak we ýuwmak, wakuum eremek we zolak guýmak, wodorod ezmek we inçe ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2